Betingelser

01.En ferieuge i sommerhuset løber fra fredag kl. 16.00 til den følgende fredag kl.11.00.

02.Uden for sæson kan der aftales andre start og sluttidspunkter samt weekender.

03. Der skal betales et depositum på 1000 kr. pr. uge. Selve lejebeløbet skal betales senest 30 dage før lejemålets påbegyndelse.

04. Booking sker ved at kontakte udlejer. Se under tel. og e-mail.

05. Ugepriserne er inklusiv slutrengøring og eksklusiv vand og strømforbrug, der afregnes samlet og beregnes ud fra strømforbruget til 3,5 kr. pr. kWh (incl. vand).


06. Ved ankomst og afrejse aflæses el-måler af lejer, hvorefter beløbet bliver fratrukket depositum. Cirka en uge efter afrejse får du tilbagebetalt rest depositum, for så vidt der ikke er opstået skader på huset eller dets inventar i lejeperioden.

07. Huset må maksimalt beboes af 6 personer samtidigt. Med mindre andet aftales med udlejer.

08. Annullerer lejeren en booking, tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

9. Betales leje- og depositumbetalinger ikke senest 8 dage efter aftalt betalingsdato, kan udlejer ensidigt annullere lejeaftalen, og i et sådant tilfælde tilfalder alle hidtil indbetalte lejebeløb automatisk udlejeren.

10. Lejer hæfter for alle skader, som måtte blive forårsaget på hus og inventar.

11. Reklamationer fra lejer kan kun anerkendes, såfremt disse er udlejer i hænde senest 5 dage efter påbegyndelse af lejemålet. Lejer skal i tilfælde af en reklamation hurtigst muligt kontakte udlejer via dennes telefonnummer eller e-mail adresse. Ligeledes skal lejer give udlejer en rimelig frist til at efterkomme reklamtionen, samt bidrage til, at en forværring af skaden minimeres.

12. Lejer forpligter sig til at efterlade huset i ordentlig stand.

13. Udlejer hæfter indefor rammerne af danske retslige bestemmelser, dog kun i en størrelse, der svarer til det indbetalte lejebeløb.

14. Dansk lovgivning er i øvrigt gældende.